ALTYAPI

Su Temini İçin Depolama Tesisleri, Barajlar ve Regülâtörler
İsale Hatları
İçmesuyu Arıtma Tesisleri
İçmesuyu Dağıtım Şebekeleri ve Depolar
Pompa İstasyonları
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri
Atıksu Arıtma Tesisleri
Katı Atık Depolama Tesisleri

Copyright © 2023 | Sepa Proje | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım