ETÜT PLANLAMA VE FİZİBİLİTE HİZMETLERİ

<p>&nbsp; &nbsp;Sulama ve Drenaj Sistemleri</p><p>&nbsp; &nbsp;Barajlar ve Hidroelektrik Santraller</p><p>&nbsp; &nbsp;Tarımsal Ekonomi ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi</p><p>&nbsp; &nbsp;İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı</p><p>&nbsp; &nbsp;Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı</p><p>&nbsp; &nbsp;İçmesuyu Arıtma Tesisleri</p><p>&nbsp; &nbsp;Atıksu Arıtma Tesisleri</p><p>&nbsp; &nbsp;Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi</p><p>&nbsp; &nbsp;Jeolojik-Geoteknik Etütler</p><p>&nbsp; &nbsp;Hidrolojik-Hidrojeolojik Etütler</p>

   Sulama ve Drenaj Sistemleri

   Barajlar ve Hidroelektrik Santraller

   Tarımsal Ekonomi ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi

   İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı

   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı

   İçmesuyu Arıtma Tesisleri

   Atıksu Arıtma Tesisleri

   Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

   Jeolojik-Geoteknik Etütler

   Hidrolojik-Hidrojeolojik Etütler

İLGİLİ PROJELER

Copyright © 2023 | Sepa Proje | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım