MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

  Sulama ve Drenaj Sistemleri

   Barajlar ve Hidroelektrik Santraller

   Tarımsal Ekonomi ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi

   İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı

   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı

   İçmesuyu Arıtma Tesisleri

   Atıksu Arıtma Tesisleri

   Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

   Jeolojik-Geoteknik Etütler

   Hidrolojik-Hidrojeolojik Etütler

   Toplu Konutlar

<p><span style="font-size: 24px;"><b>  Sulama ve Drenaj Sistemleri</b></span></p><p>   Barajlar ve Hidroelektrik Santraller</p><p>   Tarımsal Ekonomi ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi</p><p>   İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı</p><p>   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı</p><p>   İçmesuyu Arıtma Tesisleri</p><p>   Atıksu Arıtma Tesisleri</p><p>   Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi</p><p>   Jeolojik-Geoteknik Etütler</p><p>   Hidrolojik-Hidrojeolojik Etütler</p><p>   Toplu Konutlar</p>
<p><span style="font-size: 24px;"><b>  Barajlar</b></span></p><p>   Su Alma Yapıları</p><p>   Derivasyon Yapıları</p><p>   Tüneller</p><p>   Cebri Borular</p><p>   Hidromekanik Teçhizat</p><p>   Hidroelektrik Santraller</p><p>   Şalt Sahası</p>

  Barajlar

   Su Alma Yapıları

   Derivasyon Yapıları

   Tüneller

   Cebri Borular

   Hidromekanik Teçhizat

   Hidroelektrik Santraller

   Şalt Sahası

  Kentsel Altyapı

   Su Temini İçin Depolama Tesisleri, Barajlar ve Regülâtörler

   İsale Hatları

   İçmesuyu Arıtma Tesisleri

   İçmesuyu Dağıtım Şebekeleri ve Depolar

   Pompa İstasyonları

   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri

   Atıksu Arıtma Tesisleri

   Katı Atık Depolama Tesisleri

<p><span style="font-size: 24px;"><b>  Kentsel Altyapı</b></span><br></p><p>   Su Temini İçin Depolama Tesisleri, Barajlar ve Regülâtörler</p><p>   İsale Hatları</p><p>   İçmesuyu Arıtma Tesisleri</p><p>   İçmesuyu Dağıtım Şebekeleri ve Depolar</p><p>   Pompa İstasyonları</p><p>   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri</p><p>   Atıksu Arıtma Tesisleri</p><p>   Katı Atık Depolama Tesisleri</p>
<p><b><span style="font-size: 24px;">  Betonarme Bina ve Yapılar</span></b><br></p><p>   Konut, Otel, Hastane ve İş Merkezleri</p><p>   Yüksek Yapılar</p><p>   Onarım ve Güçlendirme</p><p>   Endüstriyel Yapılar</p><p>   Bacalar ve Kuleler</p><p>   Silo ve Bunkerler</p><p>   Askeri Yapılar</p><p>   Yüzeysel ve Kazıklı Temeller</p><p>   Makine Temelleri</p><p>   İstinat Yapıları, Zemin Ankrajları</p>

  Betonarme Bina ve Yapılar

   Konut, Otel, Hastane ve İş Merkezleri

   Yüksek Yapılar

   Onarım ve Güçlendirme

   Endüstriyel Yapılar

   Bacalar ve Kuleler

   Silo ve Bunkerler

   Askeri Yapılar

   Yüzeysel ve Kazıklı Temeller

   Makine Temelleri

   İstinat Yapıları, Zemin Ankrajları

  Çelik Yapılar

   Endüstriyel Binalar

   Düzlemsel ve Uzaysal Kafes Sistemli Çatı Konstrüksiyonları

   Hangar-Depo Yapıları

   Kuleler

   Köprüler

<p><b><span style="font-size: 24px;">  Çelik Yapılar</span></b><br></p><p>   Endüstriyel Binalar</p><p>   Düzlemsel ve Uzaysal Kafes Sistemli Çatı Konstrüksiyonları</p><p>   Hangar-Depo Yapıları</p><p>   Kuleler</p><p>   Köprüler</p>
<p><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 24px;">  Ulaşım Yapıları</span></span><br></p><p>   Köprüler, Karayolu Geçişleri</p><p>   Tüneller, Viyadükler, Aç-Kapa Yapılar</p><p>   Metro İstasyonları</p><p>   Alt ve Üstgeçitler</p><p>   Havaalanı Terminal Binaları</p>

  Ulaşım Yapıları

   Köprüler, Karayolu Geçişleri

   Tüneller, Viyadükler, Aç-Kapa Yapılar

   Metro İstasyonları

   Alt ve Üstgeçitler

   Havaalanı Terminal Binaları

İLGİLİ PROJELER

Copyright © 2023 | Sepa Proje | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım